سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
مغرور شدیـم - **عاشقانه ها**
سفارش تبلیغ
صبا

**عاشقانه ها**

با نمــازی که غلـــط بود چه مغرور شدیـم !

بی وضو بر سرِ سجاده !... چه مسرور شدیم

ذکــرِ حق بر لب و دل در طلبِ صحبـــتِ غیر

هی گناه کرده و از کوی خــدا دور شدیم

از خـدا خُـرده گرفتیم که در فصــلِ هبــوط

بی سوالی به جهــان آمده ، مجبـور شدیـم

بــس که در تیرِگـی جهـل شناور شــده ایم

در شـبِ بی خردی مانده و شب کـــور شدیم

آشـپز را چه گناهی ست که در مطبخِ عشق

نیم مـان بی نمــک و نیم دگـر شــور شـدیم 


نوشته شده در چهارشنبه 94/4/3ساعت 11:2 صبح توسط zeinab khanoom نظرات ( ) |


 Design By : Pichak